web analytics

Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

Ce lupte sisifice îşi propune Ion Sturza în programul de guvernare

Liviu G. Stan 2 ianuarie 2016 0

 

Ion Sturza, candidatul desemnat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, a prezentat astăzi Parlamentului programul de guvernare şi lista de potenţiale portofolii de miniştri.

guvernul-republicii-moldova

Documentul vizează 15 domenii de activitate și cuprinde pașii pe care viitorul Cabinet de miniștri şi-i propune să îi întreprindă.

Obiectivul principal asumat în programul de guvernare pentru 2016-2018 urmăreşte “creșterea bunăstării, siguranței și calității vieții cetățenilor, în special prin: dezvoltarea economiei și facilitarea creării locurilor de muncă bine plătite, eradicarea corupției și garantarea supremației legii, asigurarea securității personale, fortificarea capacității de apărare a țării, prestarea serviciilor publice accesibile și cost-eficiente, asigurarea protecției sociale pentru grupurile vulnerabile ale populației”, conform descrierii din documentul prezentat de Ion Sturza.

Preocupările majore ale Guvernului Republicii Moldova sunt, pe termen scurt, orientate spre înlăturarea riscurilor la adresa securității interne și externe a statului, spre stabilizarea sectorului bancar, spre sancționarea și combaterea fraudelor financiare, spre asigurarea unui echilibru între consolidarea fiscală sustenabilă și impulsionarea dezvoltării economice, precum și spre protejarea veniturilor cetățenilor.

În privinţa target-ului economic, Guvernul Sturza își propune să semneze un Acord cu FMI, să verifice modul de concesionare a Aeroportului de la Chișinău, asigurarea protecției dreptului de proprietate, eliminarea monopolului la exportul de metal, transparentizarea și consolidarea sectorului financiar-bancar, armonizarea legislației în domeniul financiar-bancar,dar și majorarea volumului de investiții străine în economia naţională.

În sectorul transporturilor, un domeniu deficitar în Republica Moldova, Cabinetul Sturza își propune implementarea Acordului de Asociere, a Acordului privind Spațiul Aerian Comun și a Strategiei de transport și logistică pe anii 2013-2022, preum și continuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor naționale în proces de execuție, lansarea și avansarea maximă în realizarea noilor proiecte de reabilitare a drumurilor naționale, de construcție a drumurilor de ocolire pentru localități, de reabilitare a drumurilor de conexiune cu centrele sociale (școli, grădinițe, puncte medicale, oficii poștale și servicii ale administrației publice locale).

Pe segmentul politicilor sociale, miniştrii propuşi de Ion Sturza ţintesc perfecționarea legislației privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și promovarea măsurilor de prevenire a șomajului și de stimulare a angajatorilor în vederea integrării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile.

Un alt punct fierbinte îl reprezintă combaterea corupţiei. Guvernul Sturza își propune să consolideze instituțional lupta anticorupție prin excluderea conflictelor de competențe oferirea competențelor necesare și fortificarea capacităților instituțiilor responsabile de prevederea și combaterea corupției și implementând recomandările misiunii de experți ai Uniunii Europene pentru fortificarea mecanismelor anticorupție și combaterea corupției.

Ion Sturza va cere luni votul de încredere al deputaților.

Puteţi lectura mai jos programul propus de Ion Sturza:

Comentarii de pe Facebook

comments

Leave A Response »