web analytics

Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

Un parlamentar de la București cere atenție și acțiune în privința aromânilor și meglenoromânilor

Iulia Modiga 9 mai 2018 1

 

Parlamentarul Constantin Codreanu a susținut miercuri o declarație politică de la tribuna Camerei Deputaților pe tema soluționării unor probleme punctuale cu privire la minoritățile înrudite meglenoromână și aromână din statele balcanice. Deputatul a cerut autorităților să ia o serie de măsuri concrete în acest sens.

Adoptarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii Codului Fiscal, în sensul scutirii de impozitul pe imobil a clădirilor aflate în proprietatea organizațiilor cu statut de utilitate publică care militează pentru păstrarea identității culturale a comunităților istorice românești înrudite din afara granițelor țării, precum și clădirile închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice; înființarea Institutului Cultural Român de la Tirana, cu filiale la Corcea și Saranda; înființarea Institutului Cultural Român la Atena; acordarea de burse identitare copiilor aromâni instruiți în Școala aromână de la Diviaca, Albania și a celor care frecventează grădinița din această localitate, precum și acordarea unui sprijin financiar învățătorilor, profesorilor și educatorilor din aceste instituții; adoptarea de către Academia Română a unei decizii privind ortografia dialectelor istorice aromân, meglenoromân și istroromân ale limbii române comune pe baza alfabetului limbii române moderne; luarea, prin lege, sub protecția statului român a dialectelor istorice istroromân, meglenoromân și aromân ale limbii române comune; înființarea unei redacții în dialectul aromân, care să abordeze problematica aromânilor din Balcani, la postul public TVR Internațional; discutarea cu Patriarhia Română a posibilităților: a) de a desemna la nivelul Bisericii Ortodoxe Române a unui responsabil de problemele comunităţilor ortodoxe române de dialect aromân; b) de a tipări o ediție sinodală a Bibliei ortodoxe în dialectul istoric aromân al limbii române comune şi a altor cărţi de cult, inclusiv cărți de rugăciuni pentru uzul privat al credincioșilor din țară și din Balcani, în dialectul aromân, cu folosirea ortografiei tradiţionale româneşti; completarea și modificarea cadrului legislativ în vigoare, astfel încât cele două comunități dialectale istorice, meglenoromână și aromână, din România să poată beneficia de reprezentare parlamentară, după modelul aplicat grupurilor etnice minoritare; introducerea în manualele școlare de limbă română a informațiilor despre dialectele istorice românești din Balcani (aromân, meglenoromân și istroromân), după modelul și metoda practicată până la instalarea comunismului în România sunt măsurile propuse de Constantin Codreanu.

Meglenoromânii, aromânii, istroromânii și dacoromânii reprezintă o singură familie etnică și culturală. Unitatea noastră etnică, în diversitate ei locală sau dialectală, este un bun de neprețuit. În calitatea noastră de membri ai celui mai înalt for politic al României, ca stat înrudit, suntem obligați să manifestăm o solidaritate exemplară românii extrafrontalieri de viță aromână, meglenoromână sau istroromână aflați în dificultate. Frații noștri români din Balcani pot miza pe sprijinul nostru”, a punctat parlamentarul în declarația sa politică.

Comentarii de pe Facebook

comments

One Comment »

  1. click to investigate 14 iunie 2018 at 06:46 - Reply

    I simply want to say I’m very new to blogging and site-building and seriously savored your web site. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog post . You amazingly come with terrific well written articles. Thanks for revealing your webpage.

Leave A Response »