web analytics

Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

Parlamentar al României, către angajatorii din țară: Luați în calcul vechimea în muncă, în meserie și în specialitate a basarabenilor

Panico Alina 10 aprilie 2019 0

 

Deputatul Constantin Codreanu a interpelat ministrul Muncii și Justiției Sociale, cerându-i să se pronunțe asupra situației, precum și asupra suficienței sau insuficienței cadrului juridic bilateral al României cu Republica Moldova pentru considerarea ca vechime în muncă a prestațiilor din Republica Moldova în cazul persoanelor care și-au redobândit cetățenia română, s-au stabilit legal în România și sunt active în câmpul muncii.

“Sute de mii de români din Republica Moldova și-au redobândit cetățenia României, iar un număr important dintre aceștia și-au stabilit reședința legală în România, fiind angajați în câmpul muncii în țara noastră. Angajatorii din România (autorități publice sau instituții private) iau în calcul în cazul acestor români doar vechimea în muncă din România și nu consideră vechime în muncă prestațiile din Republica Moldova, chiar dacă au prezentat drept confirmări oficiale emise de autoritățile competente din Republica Moldova (Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova). Neluarea în calcul în România a vechimii în muncă și a vechimii în meserie sau în specialitate din Republica Moldova are consecințe defavorabile celor în cauză, inclusiv salariale.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale ne-a prezentat un răspuns clarificator la interpelarea transmisă, de care sperăm că vor ține cont toți angajatorii din România. Astfel, ministrul Marius-Constantin Budăi ne face cunoscut că „perioadele de activitate desfășurate în Republica Moldova în baza unui contract de muncă constituie vechime în muncă, în funcție de care se calculează suportul de vechime și alte drepturi ce decurg din aceasta”, precizând că în domeniul muncii și securității sociale România și Republica Moldova „își recunosc reciproc toate actele, documentele sau certificatele de orice fel, așa cum au fost eliberate de autoritățile emitente, fiind scutite de cerința legalizării”, a precizat deputatul Constantin Codreanu.

Răspunsul prezentat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale face trimitere la Acordul dintre România și Republica Moldova în domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 aprilie 2010, intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2011, precizează că, toți basarabenii care și-au restabilit cetățenia română și sunt angajați în România trebuie tratați identic de către angajatori, luându-li-se în considerație, fără nicio discriminare, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate, precum și calculându-li-se sporurile salariale pentru vechime în muncă, asemenea celorlalți cetățeni români care au prestat în România.

Un aspect care rămâne deocamdată neclarificat în cazul basarabenilor care prestează în România ca angajați restabiliți în cetățenia română este dacă vechimea lor în muncă din Republica Moldova este sau nu reflectată în REVISAL. Așa cum se cunoaște, din ianuarie 2011, prin HG nr. 500/2011, Cartea de Muncă care atestă vechimea angajaților, a fost înlocuită de REVISAL, care permite evidența strict electronică a muncii și în care angajatorii trebuie să-și înregistreze toți salariații. Acest aspect va trebui clarificat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care este obligat să intervină reparator.

Constantin Codreanu face un apel către toți angajatorii din România să țină cont de poziția oficială a Ministerului Muncii și Justiției Sociale. De asemenea, toți cetățenii români, aflați în situații de felul celor descrise mai sus, să sesizeze la Parlament dacă angajatorii din România refuză să le considere vechime în muncă și vechime în meserie sau în specialitate prestațiile din Republica Moldova, iar în caz de persistență în refuz, să sesizeze, după caz, Oficiul Național pentru Combaterea Discriminării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale sau instanțele de judecată.

„Vechimea în muncă, în meserie și în specialitate a basarabenilor angajați în România este perfect valabilă și trebuie să producă efecte. Angajatorii care neglijează acest fapt, trebuie sancționați. România este țara tuturor românilor și nimeni nu trebuie discriminat pe criteriul provenienței sale din județele de răsărit ale României anexate în 1940 de către fosta Uniune Sovietică”, a transmis deputatul Constantin Codreanu.

Comentarii de pe Facebook

comments

Leave A Response »