web analytics

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al R. Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, cooperare mai strânsă

Natalia Zgherea 18 septembrie 2019 0

 

Astăzi a avut loc ședința de lucru a Inspectoratelor Generale ale Poliției de Frontieră ale Republicii Moldova și România. Întrevederea a avut loc la sediul IGPF din Chișinău, în conformitate cu Planul privind dezvoltarea cooperării instituțiilor de frontieră pentru anul 2019.

Agenda de lucru a vizat principalele activităţi efectuate de către structurile de control din cadrul celor două instituţii, cât și propunerea măsurilor de eficientizare a acțiunilor în domeniul de referință. Acestea au efectuat schimb de experienţă în ceea ce priveşte competențele, modul de organizare al structurilor de control, de gestionare a atribuţiilor funcţionale raportat la resursele umane/materiale alocate, precum şi bune practici existente la nivelul celor două autorităţi.

Este de menționat că în cadrul întrevederii au fost prezentate unele aspecte de interes regional privind intensificarea activităţilor realizate în baza planurilor de cooperare/acţiune, dialogul şi contactele la nivel sectorial privind asigurarea integrităţii în rândul angajaţilor, subliniind de asemenea, importanţa cooperării dintre cele două structuri pe dimensiunea anticorupţie.

La finalul întrevederii cele două delegaţii au menţionat că scopul este de a fundamenta pe baze obiective deciziile viitoare în plan organizatoric și funcțional necesare continuării și dezvoltării proceselor de schimbare. S-a menționat evoluţia pozitivă din ultimii ani a relaţiilor de colaborare dintre cele două structuri, exprimându-şi voinţa comună de a intensifica activităţile, dialogul şi contactele la nivel sectorial privind asigurarea integrităţii în rândul angajaţilor.

 

Comentarii de pe Facebook

comments

Leave A Response »